AECA.cat
AECA.cat

Advocats Especialistes
en

C
ontaminació Acústica

AECA.cat©2006

Via Augusta, 13-15. 6a, despatx 605
08006 Barcelona
tel. 93 368 37 68 a/e
L'especialització és la millor garantia d'èxit

qui Som    què Fem    què Hem Fet    del Seu Interès    on Localitzar-Nos    com Contactar    Webs relacionats
______________________________________________________________________________________________

    •Ens pot trucar per telèfon al núm. 93 368 37 68 per a concertar visita personal;

   o bé,

   •Ens pot escriure mitjançant el següent quadre de text, indicant-nos les seves dades personals, amb l'adreça de correu electrònic, explicant-nos breument el motiu de la seva consulta.

   (*) dades obligatòries

nom i cognoms*
telčfon
població
e-mail* @
comprovi la seva adreça abans d'enviar la consulta
text consulta*

D'acord amb la llei 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades només seran utilitzades per la gestió del despatx de la consulta.