AECA.cat
AECA.cat

Advocats Especialistes
en

C
ontaminació Acústica

AECA.cat©2006

Via Augusta, 13-15. 6a, despatx 605
08006 Barcelona
tel. 93 368 37 68 a/e
Lluitem per la seva qualitat de vida

qui Som    què Fem    què Hem Fet    del Seu Interès    on Localitzar-Nos    com Contactar    Webs relacionats
______________________________________________________________________________________________

     *Assessorem a particulars, empreses, institucions i administracions públiques en la prevenció i correcció de fenòmens pol·lucionants acústics.

     *Mediem en conflictes veïnals derivats de problemàtiques causades per contaminació acústica i d'altres molèsties, on la solució legal és inviable o molt costosa per a particulars.

     *Defesem els seus drets i interessos davant de pertorbacions mediambientals i mitjaçant les accions legals procedents als Tribunals de Justícia.