AECA.cat
AECA.cat

Advocats Especialistes
en

C
ontaminació Acústica

AECA.cat©2006

Via Augusta, 13-15. 6a, despatx 605
08006 Barcelona
tel. 93 368 37 68 a/e
El soroll és l'expressió de la falta de respecte vers altri

qui Som    què Fem    què Hem Fet    del Seu Interès    on Localitzar-Nos    com Contactar    Webs relacionats
______________________________________________________________________________________________

   accca Associació Catalana contra la Contaminació Acústica

   JcR Juristas contra el Ruido

   peacram Plataforma Estatal de Asociaciones contra el Ruido y Actividades Molestas

   ruidos.org Ruidos.org

   prousoroll.com Plataforma contra el soroll dels avions a Castelldefels

   db decibel