AECA.cat
AECA.cat

Advocats Especialistes
en

C
ontaminació Acústica

AECA.cat©2006

Via Augusta, 13-15. 6a, despatx 605
08006 Barcelona
tel. 93 368 37 68 a/e
El soroll és una forma mil·lenària de tortura

qui Som    què Fem    què Hem Fet    del Seu Interès    on Localitzar-Nos    com Contactar    Webs relacionats
______________________________________________________________________________________________

   Amb més de 10 anys d'experiència en les temàtiques ambientals acústiques es pot garantir una resolució satisfactòria (per sentència judicial o acord entre particulars) del 90% dels casos tractats.

   D'entre tots els assumptes tramitats fins al moment, cal destacar-ne els següents:

JUDICIALS
MEDIACIÓ
ARTICLES i CONFERÈNCIES

novetat! gener 2009

Sentència contra l'Ajuntament d'Hostalric per la seva inactivitat envers sorolls d'un restaurant

en preparació la Taula Arbrital de Barcelona per a la resolució de conflictes entre veïns. Projecte

Aspectes jurídics de la protecció contra la contaminació acústica

Comentaris a la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica

Sorolls i Drets

Sentència sobre pancartes de protesta en contra dels sorolls d'una discoteca. "Fora disco ja" no vulnera l'honor ni la pròpia imatge de l'empresa que explota el local molest
Sentència sobre les suposades amences i coaccions d'uns veïns a una discotesca molesta (la mateixa que el cas anterior)

Primera sentència a Espanya sobre expulsió d'uns veïns per causa dels sorolls i consegüents molèsties que provocaven a la resta de veïnat

Primera sentència a Catalunya sobre vulneració de drets fonamentals per part d'un Ajuntament i donada la seva passivitat davant de la contaminació acústica
Segona sentència a Catalunya sobre el mateix
Tercera sentència a Catalunya sobre el mateix

Primera sentència penal a Espanya (i Europa) per la qual s'imposa una condemna de 4 anys de presó per un delicte contra el medi ambient en modalitat de contaminació acústica

ALTRES REFERÈNCIES
Tribunal Suprem, 1a condemna per delicte contra el medi ambient, modalitat contaminació acústica