AECA.cat
AECA.cat

Advocats Especialistes
en

C
ontaminació Acústica

AECA.cat©2006

Via Augusta, 13-15. 6a, despatx 605
08006 Barcelona
tel. 93 368 37 68 a/e
L'especilització és la millor garantia d'èxit

qui Som    què Fem    què Hem Fet    del Seu Interès    on Localitzar-Nos    com Contactar    Webs relacionats
______________________________________________________________________________________________

     El nostre despatx està composat per professionals experts en el tractament de les problemàtiques que genera el soroll, amb una consolidada i específica experiència en la temàtica, i auxiliars (metges, psicòlegs, psiquiatres, tècnics en so) que col·laboren en aquesta tasca.

     El servei jurídic s'encapçala pels advocats Lluís Gallardo, ex Lletrat de l'Ajuntament de Barcelona (Serveis Tècnics Dte. Ciutat Vella) i Vicepresident de Juristas contra el Ruido, i Anna-Belén Almécija, membre d'ACCCA, i assessora de celfosc

      El despatx es recolza amb l'assitència tècnica en Medi Ambient per part d'Esther Melcón, amb el suport de passantia jurídica per Esperanza Cobo, i per l'auxiliar administrativa Azucena García.